Vi besidder certifikater fra det Nationale Sanitære Inspektorat, det Nationale Hygiejneinstitut, Dermatologisk Klinik, Arbejdsmedicinsk Institut, og også en erklæring om fysisk-kemisk kontrol, samt mikrobiologiske undersøgelsesresultater fra såvel Polen som andre lande.